ข้อมูลโรงเรียน

 

คำขวัญของโรงเรียน วิชาเลิศ เทิดคุณธรรม กิจกรรมดี มีวินัย
พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน
ตราโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน